ULTRACOM OY är utvecklare och leverantör av övervakningslösningar för hundar och fritt gående produktionsdjur i norra Finland, som har arbetat med långsiktigt och innovativt arbete med trådlös dataöverföring sedan 1993. Ultracom Oy grundades för att möta behoven av trådlös dataöverföring och utvidgade snart sin verksamhet till konsumentelektronik. Trådlösa spårningsenheter blev mycket populära bland konsumenterna och den första spårningsenheten baserad på GPS-teknik lanserades 2005.

Idag utvecklar, tillverkar och marknadsför Ultracom Oy mobila och VHF-baserade spårningsenhter för lokalisering av djur. Förutom hundspårningsenheter, inkluderar produktsortimentet även applikationer och spårningsenhter för fritt betande boskap. Ultracom Oy marknadsför och säljer sina produkter i Europa, företaget har ett omfattande återförsäljarnätverk i Finland och Sverige och en egen webbutik för konsumentkunder. Ultracom Oy är en pionjär inom sitt område, har flera registrerade patent och varumärken och kan därmed alltid erbjuda sina kunder de senaste innovationerna och lösningarna.

Ultracom Oy:s huvudkontor, produktutveckling och tillverkning finns i Kempele och koncernens nettoomsättning år 2020 blir cirka 4,9 miljoner euro. Det sysselsätter direkt ett 20-tal experter inom området i Uleåborg.